icon ambitiancy

Eerst geloven dan zien

 

‘Als je zonder twijfel kunt zeggen dat het gaat werken,
dan gaat het ongetwijfeld werken.’

Arno Schilders

Vaak weten we wel dat dit zo is, maar blijkt het toch lastig om werkelijk te geloven in wat je gaat doen. Juist het feit dat we in mogelijkheden kunnen denken, maakt ons als mens zo uniek. We kunnen iets bedenken nog voordat het er is. Van dit principe maken we met de Waarderende Dialoog ook graag gebruik: ‘Eerst geloven, dan zien!’

Sommige mensen willen toch liever eerst het bewijs zien, voordat ze het kunnen geloven. Dan wordt het alleen wel lastig om innovatief te zijn …

Geplaatst in Ambitiancy People  | Getagged: Appreciative inquiry Quotes  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Vijf uitgangspunten AI

In veranderingsprocessen worden volgens de benadering van Appreciative Inquiry de volgende vijf uitgangspunten toegepast:

1.    Sociaal constructivisme
Het vermogen van medewerkers en de organisatie om de toekomst vorm te geven. De kracht van sociaal constructivisme is het geloof in de maakbaarheid van de organisatie.

2.    Simultaniteit
Het stellen van vragen en de verandering lopen simultaan. Op het moment dat een vraag gesteld wordt is de eerste stap op weg naar de verandering gezet.

3.    Co-creatie
Organisaties kunnen gezien worden als een open boek waarvan alle medewerkers co-auteur zijn. Het verhaal wordt continu gevormd door zowel de medewerkers als de actoren uit de omgeving die met de organisatie te maken hebben. Dit kan leiden tot een cultuur waarin leren, interpreteren en herinterpreteren belangrijk zijn.

4.    Anticipatie op de toekomst
De belangrijkste hulpmiddelen voor een constructieve organisatieverandering zijn de collectieve verbeeldingskracht en de dialoog over de toekomst.

5.    Positief
Om een verandering in gang te zetten zijn positieve beïnvloeding en sociale binding nodig. Belangrijk zijn daarbij hoop, inspiratie, het plezier en energie van creëren met elkaar.

Geplaatst in Ambitiancy  | Getagged: Appreciative inquiry  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Acht aannames AI

De acht aannames van de Appreciative Inquiry zijn:

1. In elke sociale omgeving, organisatie of groep, werkt iets;

2. Dat waarop we focussen wordt onze realiteit;

3. De realiteit wordt gecreëerd in het NU en er zijn diverse realiteiten;

4. Het stellen van de (juiste) vragen aan de organisatie of groep is een activiteit die de groep op een bepaalde manier beïnvloed;

5. Mensen hebben meer vertrouwen en voelen zich plezieriger de reis naar de toekomst (het onbekende) te maken als zij delen van hun verleden (het bekende) mee kunnen nemen en kunnen bespreken in het proces;

6. Als we delen van het verleden meenemen moeten het de beste delen van het verleden zijn;

7. Het is belangrijk verschillen te waarderen en te respecteren;

8. De taal die we gebruiken creëert onze werkelijkheid.

In tegenstelling tot traditionele veranderingsmethodieken is een groot voordeel van AI dat het veel recht doet aan de verworvenheden en sterktes uit het (recente) verleden. De enorme kracht van de AI is dat het niet als boodschap heeft en niet gaat over “wat we verkeerd gedaan hebben” of over “dat waarmee we moeten stoppen” maar dat het juist gaat over datgene “wat goed gaat, wat beter kan en wat beter moet”.
Daarmee is Appreciative Inquiry een positieve, bevestigende en stimulerende aanpak.

Bron: Balance Consultancy (www.balance-consultancy.com)

Geplaatst in Ambitiancy  | Getagged: Appreciative inquiry  | Een reactie plaatsen