icon ambitiancy

Horizontaal organiseren

Vraagsturing, klantgedrevenheid, procesmanagement. In veel organisaties zijn dit actuele thema's die vaak blijven vastzitten op afdelingsgerichte werkwijzen en specialisaties. Het doorbreken van de verkokering of versnippering is lastig. De roep om betere communicatie en afstemming is alom gehoord.

Deze problematiek én een oplossingsrichting wordt op bijzondere wijze in beeld gebracht in bijgaande computeranimatie (Bron: Marc Kuypers, Copernicos Groep).

Klik op het vraagteken en op start om de animatie af te spelen (6:30):

'No problem can be solved at the same level of consciousness that created it. We must learn to see the world anew.'

Albert Einstein

Deze quote is extra op zijn plaats omdat Einstein zelf een kleine rol heeft aan het einde van deze animatiefilm.

In plaats van naar het zijaanzicht van een organisatie te kijken, zeg maar de klassieke hark, kijken wij liever naar de bovenkant van een organisatie. Hoe mensen in een organisatie samenwerken over afdelingen en muurtjes heen. Wij helpen u graag met deze nieuwe en inspirerende manier van organiseren.

Geplaatst in Ambitiancy Process  | Getagged: RASCI RASCI Methode Ontketenen Horizontaal organiseren Vraagteken Animatiefilm  | Een reactie plaatsen