icon ambitiancy

De grote keien van het leven

Enige tijd geleden las ik een artikel van een expert op het gebied van Time Management. Op zekere dag gaf deze expert een lezing aan een groep studenten. Om zijn betoog kracht bij te zetten schilderde hij een situatie die de studenten nooit zullen vergeten. Misschien vergaat het jou ook wel zo!

Toen deze man voor deze groep ‘High-powered Over Achievers’ stond zij hij:’Oké, tijd voor een spelletje’. Hij pakte een grote specie kuip en zette hem op tafel. Hij nam een kist vuistgrote keien en plaatste die één voor één voorzichtig in de specie kuip tot die tot de rand was gevuld. Toen er geen keien meer bij konden vroeg de specialist aan de toehoorders of de kuip nu vol was.

Alle studenten beaamden dit.

‘Is dat nu werkelijk zo?’ vroeg de specialist. Van onder de tafel pakte hij een emmer met grind en goot dat over de keien uit. Hij schudde de kuip en de toeschouwers konden zien dat het grind via de ruimte tussen de keien naar beneden zakte en de kuip verder vulde.

Glimlachend vroeg hij de groep nogmaals: ‘Is de kuip nu vol?’

De studenten begonnen achterdochtig te worden. ‘Hoogstwaarschijnlijk niet’, zei één van hen.

‘Heel goed’ zij de specialist. Van onder de tafel pakte hij een emmer met droog zand. Hij strooide het zand in de kuip en het vulde keurig de overgebleven ruimte tussen de keien en het grind.

Hij stelde weer dezelfde vraag:’Is de kuip nu vol?’  ‘Nee, nee’ riep de klas nu in koor. (het waren goed geprogrammeerde Amerikaanse studenten) ‘Heel goed’ zij de specialist. Hij nam een emmer met water en goot dat erbij totdat de kuip tot de rand toe was gevuld.

Hij keek naar de klas en zij: ‘Wat toont deze demonstratie nu eigenlijk aan?’

Haantje de voorste stak zijn hand op en zij: ‘Wat dit aantoont is dat, hoe vol je planning ook zit, er altijd wel wat meer bij kan. Als je het maar goed genoeg probeert!’

‘Deze keer heb je het mis’ zei de specialist met een wijze lach. ‘Wat deze demonstratie ons leert, is dat wanneer je de grote keien er niet als eerste indoet, je ze er helemaal niet meer in krijgt!!!’

Deze wijze les zou ‘De Grote Keien van het Leven’ kunnen heten.
Weet jij welke de ‘Grote Keien’ in jouw leven zijn?
Een doel wat je wilt bereiken, tijd met dierbaren, dingen waarin je gelooft waarmaken, opvoeding, carrière, geld, rust, normen en waarden, je inzetten voor een goede zaak, iets voor anderen betekenen, anderen iets leren of anderen ondersteunen, ergens verantwoordelijkheid voor nemen?

Dus als je nog eens over dit korte verhaal nadenkt, vraag je dan eens af wat de ‘Grote Keien’ in jouw leven zijn? Plaats ze zo snel mogelijk in jouw kuip!

Wat zijn jouw grote keien en heb je ze al gepland?

Geplaatst in Ambitiancy People  | Getagged: Time Management Big Rocks of Life  | Een reactie plaatsen