icon ambitiancy

De kracht van de eenvoud

De RASCI Methode is voor mij de Post-It onder de procesbeschrijvingen. Maar wat zijn nou de overeenkomsten tussen dat gele plakkertje en deze kernachtige methode?

Voor mij hebben Post-Its en de RASCI Methode de volgende voordelen met elkaar gemeen:

 1. Ze zijn overal toepasbaar
 2. Iedereen kan ermee werken
 3. Je kunt er snel iets belangrijks mee vastleggen
 4. Het is altijd weer makkelijk terug te vinden
 5. Ze worden echt gebruikt

De kracht van beiden zit hem namelijk in de eenvoud, het is zo simpel dat je het zelf had kunnen bedenken. Als je het ziet heb je meteen door hoe het werkt en daarom werkt het gewoon.

Meer over de RASCI Methode.

Geplaatst in Ambitiancy Process  | Getagged: RASCI RASCI Methode Post-It  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Verantwoordelijkheid nemen

Zou het niet prachtig zijn als mensen verantwoordelijkheid nemen voor resultaten en activiteiten waar ze zich samen aan gecommiteerd hebben? Mijn ervaring is dat dit kan en dat mensen eigenlijk niets liever willen dan dat, verantwoordelijkheid nemen voor resultaten en samen afspraken maken hoe deze resultaten het beste gerealiseerd kunnen worden.

Maar waarom gebeurt dit dan nog zo weinig?

Ik denk dat dit komt omdat er teveel regels zijn binnen organisaties en dat mensen te weinig invloed en regelruimte hebben op de manier waarop ze werken. Hierdoor wordt onvoldoende gebruik gemaakt van het potentieel wat er binnen organisaties is en doen mensen ‘domweg’ wat ze verteld wordt (zogenaamde ‘Nice dead people’).

‘Waar regels zijn is geen aandacht’ en  ‘Waar aandacht is zijn regels overbodig’

Maar hoe krijg je nu die aandacht en geef je mensen de ruimte met ook genoeg zekerheid dat gewenste resultaten ook bereikt worden? Dit is wat mij betreft een zoektocht naar een delicate balans tussen de juiste cultuur en voldoende structuur, zonder dat je alles weer ‘dood’ gaat organiseren (in de zin dat mensen niet meer nadenken).

Cultuur
Om te bereiken dat mensen verantwoordelijkheid nemen is een cultuur nodig van samenwerken, gelijkwaardigheid en erkenning maar ook van gedrevenheid, duidelijkheid en verantwoordelijkheid nemen. Dit vraagt een stijl van leidinggeven die ik graag faciliterend leiderschap noem, een leider die de middelen verstrekt, kaders aangeeft en vervolgens de ruimte biedt om daar invulling aan te geven. Ruimte die benut wordt om samen vast te stellen wat het beste is, niet van bovenaf opgelegd maar van onderaf bedacht, binnen aangegeven kaders. Ik stem graag met het verantwoordelijke management af hoe we hiermee om kunnen gaan en wat er dan concreet van het management verwacht wordt.

Structuur
Binnen die ruimte hebben mensen ook vaardigheden en hulpmiddelen nodig om invulling te geven aan die kaders, afspraken te kunnen maken hoe resultaten het beste bereikt kunnen worden en onderlinge rollen af te stemmen. Ambitiancy kan u hierbij helpen om mensen de vaardigheden bij te brengen om dit als team te doen, maar zal daarnaast ook  de hulpmiddelen aanreiken om dat eenvoudig en inzichtelijk te doen.

RASCI Methode

Hiervoor heb ik de RASCI methode ontwikkeld die uitermate geschikt is om processen, resultaten, rollen en verantwoordelijkheden eenvoudig onderling vast te stellen en vast te leggen (op één A4-tje!). Door de kracht van de eenvoud ziet men in één oogopslag hoe het proces verloopt en hoe de rollen het beste verdeeld kunnen worden. Mijn ervaring is dat betrokkenen die dit proces doorlopen zelf verantwoordelijkheid nemen en hun rol ‘opeisen’ binnen het proces. Met als gevolg een gedragen manier van werken met de juiste mate van duidelijkheid en voldoende ruimte voor eigen invulling, maar altijd met een focus op het gewenste resultaat. Opgemerkt dient te worden dat het proces om tot deze afspraken te komen nog belangrijker is dan het uiteindelijke resultaat: Eén A4 met heldere én gedragen afspraken over de rollen in het proces!

Interesse in de ‘RASCI methode’ gekregen of meer weten? Zie voor meer informatie de Workshop Process Maangement bij Trainingen. 

Geplaatst in Ambitiancy Process  | Getagged: RASCI Eén A4 procedures RASCI Methode  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Horizontaal organiseren

Vraagsturing, klantgedrevenheid, procesmanagement. In veel organisaties zijn dit actuele thema's die vaak blijven vastzitten op afdelingsgerichte werkwijzen en specialisaties. Het doorbreken van de verkokering of versnippering is lastig. De roep om betere communicatie en afstemming is alom gehoord.

Deze problematiek én een oplossingsrichting wordt op bijzondere wijze in beeld gebracht in bijgaande computeranimatie (Bron: Marc Kuypers, Copernicos Groep).

Klik op het vraagteken en op start om de animatie af te spelen (6:30):

'No problem can be solved at the same level of consciousness that created it. We must learn to see the world anew.'

Albert Einstein

Deze quote is extra op zijn plaats omdat Einstein zelf een kleine rol heeft aan het einde van deze animatiefilm.

In plaats van naar het zijaanzicht van een organisatie te kijken, zeg maar de klassieke hark, kijken wij liever naar de bovenkant van een organisatie. Hoe mensen in een organisatie samenwerken over afdelingen en muurtjes heen. Wij helpen u graag met deze nieuwe en inspirerende manier van organiseren.

Geplaatst in Ambitiancy Process  | Getagged: RASCI RASCI Methode Ontketenen Horizontaal organiseren Vraagteken Animatiefilm  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Jaarcongres kwaliteit (Utrecht)

Kwaliteit in Bedrijf organiseert op 17 september a.s. het jaarcongres Reiziger of Lifter? – Richting en Route voor de kwaliteitsmanager. De RASCI Methode is hierbij ook aanwezig als partner met een stand waarin demonstaries en uitleg gegeven wordt. Een dagvullend kwaliteitscongres met een afwisselend programma: omlijst met tal van hands-on workshops. Zodat bezoekers na afloop niet alleen geïnspireerd zijn, maar ook meteen in de eigen omgeving met de handreikingen aan de slag kunnen. De diversiteit van het programma zorgt ervoor dat alle thema’s die vandaag en morgen binnen het werkveld van de KAM/MVO manager spelen nadrukkelijk voor het voetlicht komen. Met als rode draad: de toekomst van de kwaliteitsmanager in een open organisatie. Daar moet u toch ook bij zijn?

Direct inschrijven voor het Kwaliteit in Bedrijf jaarcongres?

Geplaatst in Ambitiancy Process  | Getagged: RASCI Methode Beurzen  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Artikel Kwaliteit in Bedrijf

Wij zijn trots op ons artikel dat in Editie 4 van het vakblad Kwaliteit in Bedrijf is verschenen (22 mei 2015) naar aanleiding van onze deelname op het jaarcongres Kwaliteit in Bedrijf op 17 september 2015.
Klik op het artikel of de volgende link om het integrale artikel te downloaden: KiB42015_Rasci methode

Geplaatst in Ambitiancy Process  | Getagged: RASCI Artikel  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Mastering Business Transformation 2015 (Houten)

Continu reageren en acteren op veranderingen is niet meer alleen iets voor innovatieve organisaties. Elke organisatie heeft te maken met veeleisende klanten, veranderende wetgeving, internationalisering, digitalisering… Lange periodes vooruit plannen en rustige stapjes zetten is er niet meer bij. Binnen elke organisatie speelt een ‘Need for Speed’! Maar hoe snel is uw organisatie? En welke zaken zijn nu echt bepalend voor het snel, effectief en in samenhang aanpassen van producten, diensten, kanalen, processen en de ondersteunende informatievoorziening?

Een effectieve aanpak voor dergelijke ingrijpende veranderingen vraagt om een samenhangende benadering. Business architectuur zorgt daarin voor de vertaling van de strategie naar de organisatie-inrichting: hoe gaat u uw klanten optimaal bedienen, met wie wilt u partneren, wat zijn de kosten en opbrengsten, waar zitten de risico’s? Enterprise architectuur zorgt voor een samenhangende benadering van business en IT, zodat de veranderingen met elkaar en de strategie in lijn zijn en de schaarse middelen worden geïnvesteerd op de plaats waar het effect het grootst is. Business Proces Management en Lean realiseren efficiënte en flexibele processen, zodat u snel kunt inspelen op kansen in de markt, kunt aanhaken bij ketenpartners, risico’s in de greep houdt en IT optimaal inzet.
Tijdens het congres Mastering Business Transformation op 20 en 21 mei a.s worden de nieuwste inzichten voor het initiëren, analyseren en implementeren van succesvolle veranderingen  gecombineerd met ervaringen uit de praktijk. Natuurlijk delen ook een aantal gerenommeerde sprekers hun visie op organisatietransformatie.

RASCI Methode B.V. is daarom aanwezig op de eerste beursdag (woensdag 20 mei) welke in het teken staat van Proces Management, Lean Management, Data en Business Rules.

Aanmelden
Als relatie mogen wij je 15% korting bieden op de toegangsprijs, gebruik hiervoor de kortingscode: RASCIMethode15
Klik hier om u aan te melden!

Meer informatie over het MBT Congres (zoals een aanmeldformulier en het programma) vind je op www.mbt-congres.com.

Geplaatst in Ambitiancy Process  | Getagged: RASCI RASCI Methode Process Management Beurzen  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

BPM Event 29 oktober (Rotterdam)

De snelheid waarmee organisaties kunnen innoveren en daarmee inspelen op veranderingen, is van groot belang voor het succes van de organisatie. Huidige IT innovaties (Cloud, Social, Big Data, etc.) zorgen ervoor dat bedrijfsprocessen onder druk komen te staan. Op 29 oktober 2014 vindt de 11e editie van het BPM congres plaats. Tijdens deze dag staat het thema 'van innovatie naar transformatie' centraal en krijgt u antwoord hoe BPM u hierbij kan helpen.

RASCI Methode B.V. zal aanwezig zijn op dit congres met initiatiefnemers Ambitiancy, TMS en Cofano. Wij delen ervaring met Slimmer Samen Werken in organisaties middels de RASCI Methode. Er zullen live demonstraties getoond worden van het modelleren met de software Blue The Process Manager. Kom dus ook naar het BPM Event in Feijenoord Stadion in Rotterdam op 29 oktober 2014!

Bent u verantwoordelijk voor het ontwerpen, monitoren en verbeteren van de bedrijfsprocessen? Dan is dit congres voor u the place to be! Meld u direct aan en laat u inspireren op het congres Business Process Management!

Het congres is gratis voor deelnemers uit de doelgroep, daar hoort u toch ook bij?!

Kijk voor meer informatie en inschrijven op www.bpmevent.nl

Geplaatst in Ambitiancy Process  | Getagged: RASCI RASCI Methode BPM Event Process Management  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Slimmer Samen Werken bij Centrada

Bij Woonstichting Centrada zijn we gestart met het project Procesgericht Organiseren. Een project waarbij we zelfsturende teams vorm willen geven door hen te leren de processen kernachtig in kaart te brengen middels de RASCI Methode. Maar wie kan dit verhaal beter vertellen dan de klant zelf?

Lees hieronder de muurkrant die gemaakt is om medewerkers te informeren over wat we aan het doen zijn:

Geplaatst in Ambitiancy Process  | Getagged: RASCI Methode Slimmer Samenwerken  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Best practices beschikbaar (update)

De bedoeling van de webapplicatie Improving insights is om succesvol ondernemen makkelijker te maken. Om dit statement kracht bij te zetten kunnen klanten beginnen met een vooraf ingerichte applicatie. Hierbij kan voor elke module gekozen worden welke content men er bij wil hebben zodat men dit niet allemaal zelf hoeft te ontwikkelen. Voor de 'Process' module betekent dit dat deze vooraf volledig ingedeeld is en van voorbeeld (RASCI) processen voorzien kan worden. Hieronder wil ik graag een overzicht bieden van de processen die inmiddels in de webapplicatie beschikbaar zijn als men voor de optie 'Basis RASCI beschrijvingen' kiest. (update september 2013)

Hiervoor heb ik de beste voorbeeldprocessen uit mijn 20 jaar ervaring gebundeld en uitgewerkt in kernachtige RASCI procesbeschrijvingen. Deze omvatten met name de ondersteunende en verbeterprocessen die voor elke organisatie van toepassing zijn, maar ook enkele primaire processen die voor elk bedrijf van toepassing zijn:

Ondersteunende processen:

 1. Documentbeheersing
 2. Beheersen software (nieuw)
 3. Introductie en inwerken (nieuw)
 4. Functionerings- en beoordelingsgesprekken
 5. Opleiding en training
 6. Leveranciersbeoordeling
 7. Onderhoud productiemiddelen (nieuw)
 8. Beheersen meetmiddelen (nieuw)

Primaire processen:

 1. Acquisitie
 2. Offertebehandeling

Verbeterprocessen

 1. Interne audits
 2. Klanttevredenheidsmeting
 3. Producten met afwijkingen
 4. Klachtenbehandeling
 5. Maatregelen ter verbetering

Maar liefst 15 voorbeeld RASCI's beslaan per proces slechts een A4-tje, voldoen volledig aan de betreffende ISO-normen en kunnen eenvoudig aan uw specifieke situatie aangepast worden. Als u deze optie kiest, krijgt u niet alleen de RASCI's zelf maar tevens de bijbehorende formulieren en is ook al aangegeven aan welke paragrafen van de ISO-normen deze voldoen. Ook kunt u per proces aangegeven wie bij u de proceseigenaar is en daarmee de autorisatie heeft om deze up to date te houden.
Voor bepaalde branches zijn ook branche specifieke processen uitgewerkt welke met name het primaire proces omvatten en samen met de brancheleden ontwikkeld worden. Neem contact met ons op als dit voor uw branche ook interessant is, zie ook het artikel Zijn er ook voordelen bij een branchespecifieke aanpak?

Kijk op de Optielijst van Improving insights voor alle beschikbare content en de bijbehorende vergoeding.

Wilt u ook de vaardigheden leren om kernachtige RASCI processen op te stellen, kijk dan naar de Workshop Proces Management.

Geplaatst in Improving insights Process  | Getagged: RASCI RASCI Methode Beschikbare content  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

BPM Event op 30 oktober

Ambitiancy zal aanwezig zijn op het Business Process Management event als businesspartner van het RASCIMethode.nl netwerk. Er zullen live demonstraties getoond worden van het modelleren met de software Blue The Process Manager. Kom dus ook naar het BPM Event in de Reehorst in Ede op 30 oktober 2013!

Voor veel organisaties zijn het turbulente tijden en de snelheid waarmee organisaties kunnen veranderen is essentieel. Vanuit dit oogpunt maar ook vanuit het oogpunt van efficiency is grip op uw processen belangrijk. Het thema van de 10e editie van het Business Process Management congres is ‘Van wie is uw proces?’. Tijdens het Business Process Management congres komen diverse businesscases aan bod. Toonaangevende organisaties geven u een kijkje in de keuken van hoe zij Business Process Management hebben ingericht en experts brengen u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Er wordt een praktijkgericht programma samengesteld en er worden concrete tips en handvatten aangereikt.

Het congres is gratis voor deelnemers uit de doelgroep, daar hoort u toch ook bij?!

Kijk voor meer informatie en inschrijven op www.bpmevent.nl

Geplaatst in Ambitiancy Process  | Getagged: RASCI RASCI Methode BPM Event  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Platform Inspirerend Organiseren

Zou het niet fantastisch zijn als we op die manier met elkaar om zouden gaan en zo een echt inspirerende werkomgeving konden creëren? Dat was zo ongeveer de lading van het gesprek wat ik afgelopen maandag had ik met een goede vriend van me (Martijn den Ouden van Esveco). Aanleiding was de geweldig inspirerende uitzending van Tegenlicht die hij me had aangeraden te bekijken. Hierin legt Ricardo Semler uit hoe hij Semco heeft getransformeerd tot het meest succesvolle bedrijf van Brazilië. Het levende bewijs dat radicaal anders werkt: minder regels en minder toezicht zorgen voor grotere productiviteit en geluk!

Hier werd dan ook het idee geboren om met elkaar van gedachten te wisselen over hoe je hier in de praktijk vorm aan kunt geven, waar je allemaal tegenaan loopt, maar vooral ook wat je allemaal al wel gelukt is. Want dat het anders kan en moet wordt steeds duidelijker en dat steeds meer mensen anders willen inmiddels ook. Zeker in mijn werk zie ik deze ontwikkeling gestaag vorm krijgen en in diverse methoden en technieken ook terugkomen. Denk hierbij aan het Rijnlandmodel, Appreciative Inquiry en Geweldloze Communicatie, allemaal wijzen ze wat mij betreft dezelfde kant op. Een kant waar we af gaan van drijfveren als angst, wantrouwen en daarop gebaseerde controle mechanismen naar nieuwe waarden van vertrouwen, vakmanschap en verbinding (de 3 V's van het Rijnlandmodel). Van vaste organisatievormen waar de baas het voor het zeggen heeft naar fuzzy organisaties waar degene die het weet het mag zeggen. Van verticaal naar horizontaal organiseren en van transpireren naar inspireren ;^)

INSPIRATIEKRING

Om nu de daad bij het woord te voegen wil ik graag een initiatief starten om met ondernemers een Inspiratiekring te vormen waarin we met elkaar aan de slag gaan. Met elkaar ervaringen met inspirerend organiseren uitwisselen en dat ook op basis van die uitgangspunten met elkaar doen. Samen afspreken hoe we dat willen vormgeven en het vervolgens ook meteen doen, co-creerend de brug bouwen naar inspirerende organisaties. Het idee is dat we als volgt te werk gaan:

Uitgangspunten:

 • Een Inspiratiekring bestaat uit 6 ondernemers
 • We komen in een cyclus 6 keer bij elkaar
 • Iedere deelnemer organiseert een keer een sessie (met ontbijt)
 • We besluiten samen wat het thema voor een volgende sessie wordt
 • We houden ontbijtsessies van 7.30 - 9.30 uur (voorstel, zodat we nog een hele dag voor ons hebben)

Je meld jezelf aan via een mailtje naar mij. Ik start de Inspiratiekring op en leg de verbinding met andere ondernemers en ben vervolgens ook gewoon deelnemer. Indien gewenst kan de cyclus herhaalt worden en bij voldoende aanmelding start ik gewoon weer een nieuwe kring op.

Wie doet er mee?

 

Geplaatst in Ambitiancy People Process Strategy  | Getagged: Rijnlandmodel Inspiratiekring  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

RASCI – Verantwoordelijkheden in kaart

Veel organisaties die ik ken worstelden met het ‘verdelen’ van verantwoordelijkheden en klaagden dat mensen geen verantwoordelijkheid ‘namen’. Het probleem was dat verantwoordelijkheden vaak van bovenaf opgelegd werden en dat niet echt naar de onderlinge samenwerking in processen gekeken werd. Met RASCI kon dat veranderd worden, juist door de mensen erbij te betrekken en het zelf te laten doen.

RASCI is namelijk een methode om verantwoordelijkheden eenvoudig in kaart te brengen. Het is een soort steno om verantwoordelijkheden kort en krachtig aan te geven en procedures leesbaar en overzichtelijk te houden. De training die Ambitiancy aanbied resulteert in gedragen procedures die op één A4 passen (!) en door de mensen zelf opgesteld zijn en onderhouden kunnen worden. Door het toepassen van een aantal eenvoudige spelregels is het mogelijk om zelf elk proces in kaart te brengen in 7 eenvoudige stappen.

Het leidt in de praktijk tot het zogenaamde ‘Paradontax effect’ (van die zoute tandpasta), als je er eenmaal aan gewend bent, wil je niet meer anders. En het mooie is dat uw mensen het al binnen een dag kunnen leren!

Zie voor meer informatie: Workshop processmanagement (RASCI)

Geplaatst in Ambitiancy Process  | Getagged: RASCI Eén A4 procedures  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy icon ambitiancy

NIEUW: Open trainingen

Tot nu toe gaf ik mijn trainingen uitsluitend bedrijfsintern en waren deze hierdoor niet voor iedereen toegankelijk. Een aantal trainingen die ik verzorg zijn echter uitermate geschikt om ook als open training te organiseren. Zeker nu steeds meer ondernemers gebruik gaan maken van de webapllicatie Improving insights, onstaat er vraag naar de achterliggende gedachte en praktische ondersteuning bij het toepassen daarvan.

Vanaf september dit jaar zal ik onderstaande open trainingen verzorgen, welke helemaal zijn afgestemd op de mogelijkheden van Improving insights:

De data zijn zo gekozen dat je in oktober al je Businessplan voor komend jaar gereed kunt hebben en direct kunt beginnen met heldere afspraken te maken met je medewerkers tijdens de functioneringsgesprekken die daarop volgen. Als je ook je processen nog op orde wilt hebben en verantwoordelijkheden kernachtig in kaart (middels RASCI), kies dan voor de workshop Process Management. Lees meer over deze trainingen door op de betreffende banner te klikken en schrijf je nu al in op een van de ingeplande dagen of vraag naar de bedrijfsinterne versie.

Geplaatst in Ambitiancy Improving insights People Process Strategy  | Getagged: Open trainingen  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Klantgedreven organiseren

 

‘In plaats van medewerkers met dezelfde fúnctie bij elkaar te zetten,
zou je medewerkers met dezelfde klánten bij elkaar moeten zetten.’

- Arno Schilders

Bij functioneel ingerichte organisaties is men, veelal vanuit efficiency overwegingen, gewend om medewerkers met dezelfde functies bij elkaar te zetten. Veelal met als neveneffect dat de efficiency, door suboptimalisatie en overdrachtsproblemen, juist afneemt. Door de grotere afstand neemt veelal ook de betrokkenheid bij de klant af en door de opdeling van het werk tevens de arbeidssatisfactie.

Bij klantgedreven organisaties daarentegen probeer je juist aansluiting te vinden en te houden bij de klantvraag door medewerkers met dezelfde klanten bij elkaar te zetten. Met als gevolg dat niet alleen de klantvraag beter en sneller beantwoord wordt, maar ook dat de betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers groter wordt.

Eigenlijk best vreemd dat de reflex om organisaties functioneel in te delen toch zo groot blijft. Zou dat misschien komen omdat het management in organisaties veelal ook is opgevoed met de ogenschijnlijke efficiency van de functionele organisatie (oftewel de ‘hark’). Of zou het toch komen doordat de bekendheid met, en daarmee mogelijk ook het vertrouwen in, het alternatief van de klantgedreven organisatie nog niet zo groot is?

Geplaatst in Ambitiancy Process  | Getagged: Rijnlandmodel Quotes Organiseren 2.0  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Valmonte klantgedreven

Cartoon klantgedreven processen helpt Valmonte

Onlangs kreeg ik het verzoek van Steven Eijberts (Golden Tulip Valmonte, Nijmegen) om hen te ondersteunen bij het vertalen van de principes van klantgedreven processen naar hun hotel organisatie.

De Cartoon die ontwikkeld is door Marc Kuypers geeft op toegankelijke wijze weer hoe processen meer gericht kunnen worden op de klantvraag. Tevens worden afdelingsmuren letterlijk afgebroken en krijgt de klant de aandacht die hij verdient. Het betekent dat er meer in multidisciplinaire teams wordt samengewerkt en ook dat de rol van het management drastisch verandert, deze krijgt namelijk een meer faciliterende rol. Het management gaat hierbij de voorwaarden scheppen waardoor mensen datgene kunnen doen waar ze goed in zijn!

Dat waren ook de thema’s waar Steven met zijn organisatie aandacht aan wilde besteden. Volgens hem is de boodschap om de afzonderlijke processtappen onderling beter te verbinden goed overgekomen. Een mooie versterking van de gewenste focus.

En vanuit de waarderende dialoog weten we:
Wat je aandacht geeft groeit!

Geplaatst in Ambitiancy Process  | Getagged: Organiseren 2.0 Procesmanagement Klant  | Een reactie plaatsen