Small Group Coaching

'Een flexibel en betaalbaar alternatief voor maatwerk trainingen.’

Nieuwe dienstverlening  speciaal bedoeld voor het trainen van kleine groepen. Het komt namelijk regelmatig voor dat een kleine groep mensen een specifieke ontwikkelbehoefte heeft waaraan moeilijk invulling te geven is op korte termijn. Dit omdat een maatwerk training veelal te kostbaar is vanwege de kleine groep, een open training niet specifiek genoeg is en persoonlijke coaching juist weer te kostbaar is vanwege de groepsgrootte ...

Wat is het?
Small Group Coaching (SGC) is juist bedoeld om voor eerder genoemde situaties een flexibele oplossing te bieden. SGC is geschikt voor groepjes van 2 tot 3 deelnemers met een soortgelijke ontwikkelbehoefte. Door het coachen van een kleine groep mensen en de focus op de persoonlijke ontwikkelpunten kan in korte tijd maximaal resultaat geboekt worden.

Geschikte onderwerpen*
Denk hierbij onder andere aan onderwerpen als: Effectief Leiderschap, Functioneringsgesprekken, Doelgerichte Gespreks­technieken, Process Management en Geweldloze Communicatie die hierdoor binnen bereik komen. Maar ook Proactieve Verkoop, Telefonische Gesprekstechnieken en Wervende Offertes voor uw verkoopteam behoren hierdoor tot de mogelijkheden.

Aanpak
De aanpak is soortgelijk aan die van coaching met een intake vooraf en een evaluatie tussentijds en aan het einde van het traject. De intensieve sessies duren in de regel 4 uur per keer en kunnen naar gelang de behoefte in frequentie variëren. Voor deze dienstverlening wordt het tarief van consultancy gehanteerd waardoor deze dienstverlening een uitstekend alternatief voor maatwerk training is.

Tijdsbesteding
De tijdsbesteding is uiteraard afhankelijk van de doelgroep, voorkennis en de gekozen onderwerpen, ik adviseer u daarover graag op maat. Door de kleinere groepsgrootte kan er efficiënter gebruik gemaakt worden van de beschikbare tijd. Doordat ook de spreiding in instroom minder groot is resulteert dit altijd in een aanmerkelijk kortere tijdsbesteding in vergelijking met maatwerk training voor een grotere groep. In de praktijk worden de groepsessies bij SGC om de 2 á 4 weken gehouden, zodat er voldoende tussentijd is om het geleerde in de praktijk toe te kunnen passen.

What's in it for me?
De belangrijkste voordelen van Small Group Coaching zijn:

  • Al geschikt vanaf 2 deelnemers met een soortgelijke ontwikkelbehoefte;
  • Flexibel inplanbaar op korte termijn;
  • Snel resultaat op de gewenste gebieden;
  • Toepasbaar op alle diensten en producten van Ambitiancy*;
  • Een flexibel en betaalbaar alternatief voor maatwerk trainingen.

* Zie hiervoor ons overzicht aan trainingen onder 'Products & Services'.