Organisatie ontwikkeling

Het belang van flexibel organiseren

Ondernemers moeten en kunnen snel inspelen op marktontwikkelingen. Economische, duurzame en technische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Een flexibele houding biedt kansen om snel te anticiperen op nieuwe bewegingen in de markt. Het zorgt ervoor dat je daar als organisatie adequaat en effectief op in weet te spelen. Het zijn niet altijd de sterksten of slimsten die overleven, maar juist
diegenen die zich het beste weten aan te passen …

Horizontaal in plaats van vertikaal

Vraagsturing, klantgedrevenheid, procesmanagement. In veel organisaties zijn dit actuele thema's die vaak blijven vastzitten op afdelingsgerichte werkwijzen en specialisaties. Het doorbreken van de verkokering of versnippering is lastig. De roep om betere communicatie en afstemming is alom gehoord. Deze problematiek én een oplossingsrichting wordt op bijzondere wijze in beeld gebracht in bijgaande computeranimatie (Bron: Marc Kuypers, Copernicos Groep).

Klik op het vraagteken en vervolgens op start om de animatie af te spelen (6:30):

In plaats van naar het zijaanzicht van een organisatie te kijken, zeg maar de klassieke hark, kijken wij liever naar de bovenkant van een organisatie. Hoe mensen in een organisatie samenwerken over afdelingen en muurtjes heen. Wij helpen u graag met deze nieuwe en inspirerende manier van organiseren.

'No problem can be solved at the same level of consciousness that created it.
We must learn to see the world anew.'


Albert Einstein