Posts getagged met ''

icon ambitiancy

Werken met de Total Performance Scorecard

Iedere leidinggevende erkent het belang van verandering voor het voortbestaan en de groei van de onderneming. Maar hoe maakt u hiervoor de motivatie en passie bij uw werknemers los? Dit boek geeft u het antwoord: door te beginnen bij het niveau van de individuele werknemer en zijn eigen doelstelling. ‘Werken met de Total Performance Scorecard’ biedt een instrument dat helpt uw organisatie in kaart te brengen en haar beter te laten draaien. Creëer met behulp van de oefeningen en de praktijkvoorbeelden een lerende organisatie waarin persoonlijke ambities en die van de organisatie elkaar versterken.

Zo geeft de tekst achterop het boek in ieder geval weer, inclusief positieve referenties van gerenommeerde lezers. Ik heb het boek al geruime tijd op de plank staan en ben er de laatste tijd pas echt aan toegekomen en ben het boek ook echt gaan waarderen. Wat mij met name aanspreekt zijn de vergelijkingen waarin Ramperstad situaties beschrijft vanuit ‘Hoe het eerst ging’ en vervolgens ‘Hoe het nu gaat’, met toepassing van TPS. Dit gecombineerd met de uitgewerkte voorbeelden van kritische succesfactoren, organisatiedoelen en prestatie indicatoren geeft dit boek een heel praktisch houvast voor diegenen die met de Balanced Scorecard willen gaan werken. Maar wat me met name aanspreekt is, hoe de schrijvers er in geslaagd zijn er een menselijk instrument van te maken, wat helpt met passie en ambitie vorm te geven aan samenwerking binnen organisaties. Want dat willen we volgens mij allemaal!

En voor diegenen die zich voor aan het bereiden zijn om de online applicatie Improving insights te gaan gebruiken heb ik een prettige mededeling, de beschreven systematiek wordt volledig ondersteund door de Strategie-module van deze applicatie! Hen zou ik willen adviseren om met name hoofdstuk 6 Formuleren van de Organisatorische Balanced Scorecard te lezen, met hele praktische voorbeelden.

Improving insights maakt succesvol ondernemen makkelijker!

Geplaatst in Ambitiancy Strategy  | Getagged: Balanced Scorecard Boekrecentie  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy icon ambitiancy

Strategy mapping

Ik werk al geruime tijd met de perspectieven van de balanced scorecard om te toetsen of strategische doelstellingen wel ‘in balans’ zijn. Hiermee bedoel ik dat er niet alleen naar financiële factoren gekeken wordt en naar factoren die met name gericht zijn op het verleden, maar dat er ook naar factoren gekeken wordt die meer op de toekomstgericht zijn. Praktisch gezien betekent dit dat je naast het Financiële- en Interne processen perspectief ook naar het Klanten- en Innovatie & Leer perspectief kijkt. Er is echter nog een extra hulpmiddel wat helpt de strategische keuzes te visualiseren, welke ik jullie niet wil onthouden, namelijk de Strategy Map.

De Strategy Map (zie afbeelding) van Kaplan Norton geeft op een krachtige, visuele manier de samenhang weer tussen de strategische doelstellingen van een organisatie. Veel strategieën falen tijdens de implementatie fase door een gebrekkige communicatie hierover en door een slechte aansluiting met de praktijk. Strategy Maps hebben een specifiek doel, ze worden opgesteld om de kloof tussen globale strategische uitspraken en specifieke strategische doelen te dichten. Een Strategy Map helpt deze kloof te overbruggen door de strategie, operationele activiteiten en meetbare indicatoren met elkaar te koppelen.

De Strategy Map wordt opgebouwd van boven naar beneden, in vier logische stappen:

1. Beschrijving van het Financiële perspectief;

2. Formuleren van de strategie en de beschrijving van het Klant perspectief;

3. Maken van de vertaalslag naar het perspectief van de Interne processen;

4. Met de strategie in lijn brengen van het menselijke kapitaal, de technologie en de cultuur (Innovatie & Leren perspectief).

Zelf ben ik een voorstander van het koppelen van de strategische doelstellingen aan de betreffende processen om deze vervolgens door de verantwoordelijke teams om te laten zetten in concrete actieplannen. Hierdoor stel je zeker dat teamdoelstellingen en actieplannen afgestemd zijn op de strategie van de organisatie en ontstaat er een praktisch en resultaatgericht stuurmiddel, volgens de gedachte: Strategy down & Plans up. De online applicatie Improving insights ondersteund deze manier van denken en werken en maakt daardoor succesvol ondernemen makkelijker.

Bron: Balanced Scorecard Kaplan Norton

Geplaatst in Ambitiancy Improving insights Strategy  | Getagged: Balanced Scorecard Strategy mapping  | Een reactie plaatsen