Posts getagged met ''

icon ambitiancy

Verantwoordelijkheid nemen

Zou het niet prachtig zijn als mensen verantwoordelijkheid nemen voor resultaten en activiteiten waar ze zich samen aan gecommiteerd hebben? Mijn ervaring is dat dit kan en dat mensen eigenlijk niets liever willen dan dat, verantwoordelijkheid nemen voor resultaten en samen afspraken maken hoe deze resultaten het beste gerealiseerd kunnen worden.

Maar waarom gebeurt dit dan nog zo weinig?

Ik denk dat dit komt omdat er teveel regels zijn binnen organisaties en dat mensen te weinig invloed en regelruimte hebben op de manier waarop ze werken. Hierdoor wordt onvoldoende gebruik gemaakt van het potentieel wat er binnen organisaties is en doen mensen ‘domweg’ wat ze verteld wordt (zogenaamde ‘Nice dead people’).

‘Waar regels zijn is geen aandacht’ en  ‘Waar aandacht is zijn regels overbodig’

Maar hoe krijg je nu die aandacht en geef je mensen de ruimte met ook genoeg zekerheid dat gewenste resultaten ook bereikt worden? Dit is wat mij betreft een zoektocht naar een delicate balans tussen de juiste cultuur en voldoende structuur, zonder dat je alles weer ‘dood’ gaat organiseren (in de zin dat mensen niet meer nadenken).

Cultuur
Om te bereiken dat mensen verantwoordelijkheid nemen is een cultuur nodig van samenwerken, gelijkwaardigheid en erkenning maar ook van gedrevenheid, duidelijkheid en verantwoordelijkheid nemen. Dit vraagt een stijl van leidinggeven die ik graag faciliterend leiderschap noem, een leider die de middelen verstrekt, kaders aangeeft en vervolgens de ruimte biedt om daar invulling aan te geven. Ruimte die benut wordt om samen vast te stellen wat het beste is, niet van bovenaf opgelegd maar van onderaf bedacht, binnen aangegeven kaders. Ik stem graag met het verantwoordelijke management af hoe we hiermee om kunnen gaan en wat er dan concreet van het management verwacht wordt.

Structuur
Binnen die ruimte hebben mensen ook vaardigheden en hulpmiddelen nodig om invulling te geven aan die kaders, afspraken te kunnen maken hoe resultaten het beste bereikt kunnen worden en onderlinge rollen af te stemmen. Ambitiancy kan u hierbij helpen om mensen de vaardigheden bij te brengen om dit als team te doen, maar zal daarnaast ook  de hulpmiddelen aanreiken om dat eenvoudig en inzichtelijk te doen.

RASCI Methode

Hiervoor heb ik de RASCI methode ontwikkeld die uitermate geschikt is om processen, resultaten, rollen en verantwoordelijkheden eenvoudig onderling vast te stellen en vast te leggen (op één A4-tje!). Door de kracht van de eenvoud ziet men in één oogopslag hoe het proces verloopt en hoe de rollen het beste verdeeld kunnen worden. Mijn ervaring is dat betrokkenen die dit proces doorlopen zelf verantwoordelijkheid nemen en hun rol ‘opeisen’ binnen het proces. Met als gevolg een gedragen manier van werken met de juiste mate van duidelijkheid en voldoende ruimte voor eigen invulling, maar altijd met een focus op het gewenste resultaat. Opgemerkt dient te worden dat het proces om tot deze afspraken te komen nog belangrijker is dan het uiteindelijke resultaat: Eén A4 met heldere én gedragen afspraken over de rollen in het proces!

Interesse in de ‘RASCI methode’ gekregen of meer weten? Zie voor meer informatie de Workshop Process Maangement bij Trainingen. 

Geplaatst in Ambitiancy Process  | Getagged: RASCI Eén A4 procedures RASCI Methode  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

RASCI – Verantwoordelijkheden in kaart

Veel organisaties die ik ken worstelden met het ‘verdelen’ van verantwoordelijkheden en klaagden dat mensen geen verantwoordelijkheid ‘namen’. Het probleem was dat verantwoordelijkheden vaak van bovenaf opgelegd werden en dat niet echt naar de onderlinge samenwerking in processen gekeken werd. Met RASCI kon dat veranderd worden, juist door de mensen erbij te betrekken en het zelf te laten doen.

RASCI is namelijk een methode om verantwoordelijkheden eenvoudig in kaart te brengen. Het is een soort steno om verantwoordelijkheden kort en krachtig aan te geven en procedures leesbaar en overzichtelijk te houden. De training die Ambitiancy aanbied resulteert in gedragen procedures die op één A4 passen (!) en door de mensen zelf opgesteld zijn en onderhouden kunnen worden. Door het toepassen van een aantal eenvoudige spelregels is het mogelijk om zelf elk proces in kaart te brengen in 7 eenvoudige stappen.

Het leidt in de praktijk tot het zogenaamde ‘Paradontax effect’ (van die zoute tandpasta), als je er eenmaal aan gewend bent, wil je niet meer anders. En het mooie is dat uw mensen het al binnen een dag kunnen leren!

Zie voor meer informatie: Workshop processmanagement (RASCI)

Geplaatst in Ambitiancy Process  | Getagged: RASCI Eén A4 procedures  | Een reactie plaatsen