Posts getagged met ''

icon ambitiancy

Een dynamische organisatie

Een bedrijfscultuur waarin mensen betrokken en gecommitteerd zijn aan de toekomst van uw organisatie, waarin de structuren, processen en systemen in lijn zijn om de kernprocessen van uw organisatie te ondersteunen, waarin individuele sterkten en talenten maximaal benut worden om consistent hoge prestaties te realiseren.

Zou het niet fantastisch zijn om deel uit te maken van zo’n dynamische organisatie? Die mensen weer centraal zet en ruimte geeft om te groeien? Een organisatie die in staat is te leren en continu processen vorm geeft vanuit een gezamenlijk gedroomde werkelijkheid? Een organisatie waarin Denken, Doen & Leren (weer) met elkaar verbonden zijn en waarin passie, energie en plezier voelbaar is.

Dynamisch organiseren

De organisatie als leernetwerk, waarin mensen kunnen groeien, verantwoordelijkheid nemen en excelleren.

Geplaatst in Ambitiancy People  | Getagged: Dynamischg organiseren Organiseren 2.0  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Bij welke reorganisatie werk jij?

Over het verschil tussen managen en organiseren
(door Jaap Peters en Hester Heringa)

Managen is fundamenteel wat anders dan organiseren! Bij ‘managen’ probeer je een bedachte werkelijkheid (B) uit te rollen over de realiteit van het hier & nu (A). De realiteit die daardoor letterlijk onder de zoden wordt gestopt en waarbij een werknemer is vervangen door een handvol kengetallen en een aantal generieke voorgeprogrammeerde competenties. De klant is ondertussen alleen nog maar in termen van cashcow of dog gedefinieerd.

De uitdaging van de moderne organisatie 2.0 is de menselijke maat te koppelen aan een globaliserende wereld. Voorstel is te gaan ‘organiseren’ en daarbij niet de bedachte en geplande werkelijkheid van stafafdelingen als uitgangspunt te nemen voor het handelen, maar de realiteit van het primair maakproces in het hier & nu.

‘Waar aandacht is, zijn regels overbodig!’

Voor de mensen die ‘Het Rijnland Boekje’ hebben gelezen en meer willen lezen over deze andere manier van organiseren. Jaap Peters heeft een scherpe manier van schrijven die de klassieke manier van denken ter discussie stelt. Veel praktijkvoorbeelden en actuele thema’s (zoals de kredietcrisis) en foto’s van ludieke en leerzame situaties. Terug naar ‘de menselijke maat‘ en ‘vakmanschap‘ – hoe je organisaties leuker en beter kunt maken.

Zie ook de website: Bij welke reorganisatie werk jij?

Geplaatst in Ambitiancy  | Getagged: Boekrecentie Rijnlandmodel Organiseren 2.0  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Het Rijnland boekje

‘Principes en inzichten van het Rijnland-model’

Het Rijnland-model is volop in het nieuws. Zeker nu de kritiek op het Amerikaanse (Angelsaksische) kapitalistische systeem dagelijks de voorpagina’s haalt, wordt de roep om een andere wijze van besturen en bedrijfsvoering sterker.

Maar wat betekent dat nu, ‘Rijnlands’? De term heeft door de jaren heen in de praktijk een specifieke invulling gekregen. Jaap Peters en Mathieu Weggeman leggen u in dit boekje op een overzichtelijke en inzichtelijke manier de kernpunten uit van wat zij de Rijnlandse stijl noemen.

Ik merk zelf ook dat er een verschuiving ontstaat in de manier waarop mensen in organisaties samen willen werken. Steeds vaker doen we dat bewust vanuit een waardensysteem gebaseerd op: samenwerken, vertrouwen, gelijkwaardigheid, waardering en respect. Dit boekje geeft dat voor mij kernachtig weer. Een andere manier van organiseren, een manier waar ik graag de komende jaren aan help vormgeven.

Bijgaand een voorproefje uit Het Rijnland boekje (pdf).

Geplaatst in Ambitiancy  | Getagged: Boekrecentie Rijnlandmodel Organiseren 2.0  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Dynamisch organiseren!

Stel je voor …

De ‘Ongeneeslijk Gezonde Organisatie’ waarin we:

  • Samenwerken op basis van onderling afgestemde waarden & principes;
  • In multifunctionele en zelfsturende teams, gebaseerd op gelijkwaardigheid;
  • Waarin individuele talenten maximaal tot ontwikkeling komen;
  • Gedreven door de klant, die onderdeel is van het team;
  • Gefaciliteerd door een leider die het team de ruimte, het vertrouwen en de tools geeft die zij nodig hebben;
  • De organisatie als leernetwerk, waarin mensen kunnen groeien, verantwoordelijkheid nemen en excelleren.

Dynamisch Organiseren, met Passie, Energie en Plezier!

Zin om dit prachtige beeld in jouw organisatie vorm te geven?
Neem dan direct contact met mij op, om te ontdekken hoe ik jullie daarbij kan helpen!

Geplaatst in Ambitiancy People  | Getagged: Dynamischg organiseren Organiseren 2.0  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Organisatie Activist

De term Organisatie Activist is geïnspireerd op de prachtige lezing van Jaap Peters (schrijver van o.a. ‘De Intensieve Menshouderij’ en ‘Bij welke reoganisatie werk jij?’) tijdens de intervisie bijeenkomst van de Ooa.  Hij had het daar over schaamte in het vak en begon deze vraag met het bankwezen als referentie. Als (mede)veroorzakers van de crisis lopen ze toch vaak nog met gigantische bonussen weg. Vervolgens benaderde Jaap ook ons als organisatie adviseurs op de vraag of er nog schaamte is. Gaan we klakkeloos op de vraag van de klant in en doen we (schaamteloos) wat hij vraagt, ook al zouden we daarmee de opdeling, verkokering of bureaucratie alleen maar vergroten? Of durven wij ons als adviseurs op te stellen als een Don Quichotte die ergens voor staat en daarmee mogelijk een opdracht misloopt als deze visie niet wordt gedeeld?

subfeature-don_quichotte

Ik stel me voortaan graag voor als Organisatie Activist met een missie: Het helpen doorbreken van de verkokering en het zorgen dat mensen in organisaties weer in staat zijn optimaal op de klantvraag te reageren. Door mensen met dezelfde klanten als team samen te laten werken i.p.v. klakkeloos mensen met dezelfde functie uit (vermeende) efficiency overwegingen bij elkaar te zetten. ‘Verdeel en heers‘ werkt niet als je het volledige potentieel van je organisatie wilt benutten en mensen de ruimte wilt geven om (gemeenschappelijke) dromen te verwezenlijken.

Zoals Jaap mooi wist te vertellen met ‘De Arena’ als metafoor: ‘Gras groeit vanzelf! Maar je kunt er een organisatie omheen bouwen, waardoor dit zelfs niet meer lukt.’

Mensen zijn volgens mijn overtuiging gemotiveerd om een bijdrage in hun organisatie te leveren, maar daar hebben ze wel de ruimte, ondersteuning en het vertrouwen van die organisatie bij nodig. En tevens ruimte om zelf sturing te geven aan klantgedreven activiteiten, gericht op het optimaal inspelen op de klantvraag. De rol van het schaarse management wordt dan veeleer faciliterend en ondersteunend.

Een prachtige uitdaging om aan te werken, waarbij ik graag jullie gids wil zijn, ook al voel ik me daarbij soms een Don Quichotte …

Geplaatst in Ambitiancy  | Getagged: Rijnlandmodel Organiseren 2.0 Organisatie Activist  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Klantgedreven organiseren

 

‘In plaats van medewerkers met dezelfde fúnctie bij elkaar te zetten,
zou je medewerkers met dezelfde klánten bij elkaar moeten zetten.’

- Arno Schilders

Bij functioneel ingerichte organisaties is men, veelal vanuit efficiency overwegingen, gewend om medewerkers met dezelfde functies bij elkaar te zetten. Veelal met als neveneffect dat de efficiency, door suboptimalisatie en overdrachtsproblemen, juist afneemt. Door de grotere afstand neemt veelal ook de betrokkenheid bij de klant af en door de opdeling van het werk tevens de arbeidssatisfactie.

Bij klantgedreven organisaties daarentegen probeer je juist aansluiting te vinden en te houden bij de klantvraag door medewerkers met dezelfde klanten bij elkaar te zetten. Met als gevolg dat niet alleen de klantvraag beter en sneller beantwoord wordt, maar ook dat de betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers groter wordt.

Eigenlijk best vreemd dat de reflex om organisaties functioneel in te delen toch zo groot blijft. Zou dat misschien komen omdat het management in organisaties veelal ook is opgevoed met de ogenschijnlijke efficiency van de functionele organisatie (oftewel de ‘hark’). Of zou het toch komen doordat de bekendheid met, en daarmee mogelijk ook het vertrouwen in, het alternatief van de klantgedreven organisatie nog niet zo groot is?

Geplaatst in Ambitiancy Process  | Getagged: Rijnlandmodel Quotes Organiseren 2.0  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Valmonte klantgedreven

Cartoon klantgedreven processen helpt Valmonte

Onlangs kreeg ik het verzoek van Steven Eijberts (Golden Tulip Valmonte, Nijmegen) om hen te ondersteunen bij het vertalen van de principes van klantgedreven processen naar hun hotel organisatie.

De Cartoon die ontwikkeld is door Marc Kuypers geeft op toegankelijke wijze weer hoe processen meer gericht kunnen worden op de klantvraag. Tevens worden afdelingsmuren letterlijk afgebroken en krijgt de klant de aandacht die hij verdient. Het betekent dat er meer in multidisciplinaire teams wordt samengewerkt en ook dat de rol van het management drastisch verandert, deze krijgt namelijk een meer faciliterende rol. Het management gaat hierbij de voorwaarden scheppen waardoor mensen datgene kunnen doen waar ze goed in zijn!

Dat waren ook de thema’s waar Steven met zijn organisatie aandacht aan wilde besteden. Volgens hem is de boodschap om de afzonderlijke processtappen onderling beter te verbinden goed overgekomen. Een mooie versterking van de gewenste focus.

En vanuit de waarderende dialoog weten we:
Wat je aandacht geeft groeit!

Geplaatst in Ambitiancy Process  | Getagged: Organiseren 2.0 Procesmanagement Klant  | Een reactie plaatsen