Posts getagged met ''

icon ambitiancy

Platform Inspirerend Organiseren

Zou het niet fantastisch zijn als we op die manier met elkaar om zouden gaan en zo een echt inspirerende werkomgeving konden creëren? Dat was zo ongeveer de lading van het gesprek wat ik afgelopen maandag had ik met een goede vriend van me (Martijn den Ouden van Esveco). Aanleiding was de geweldig inspirerende uitzending van Tegenlicht die hij me had aangeraden te bekijken. Hierin legt Ricardo Semler uit hoe hij Semco heeft getransformeerd tot het meest succesvolle bedrijf van Brazilië. Het levende bewijs dat radicaal anders werkt: minder regels en minder toezicht zorgen voor grotere productiviteit en geluk!

Hier werd dan ook het idee geboren om met elkaar van gedachten te wisselen over hoe je hier in de praktijk vorm aan kunt geven, waar je allemaal tegenaan loopt, maar vooral ook wat je allemaal al wel gelukt is. Want dat het anders kan en moet wordt steeds duidelijker en dat steeds meer mensen anders willen inmiddels ook. Zeker in mijn werk zie ik deze ontwikkeling gestaag vorm krijgen en in diverse methoden en technieken ook terugkomen. Denk hierbij aan het Rijnlandmodel, Appreciative Inquiry en Geweldloze Communicatie, allemaal wijzen ze wat mij betreft dezelfde kant op. Een kant waar we af gaan van drijfveren als angst, wantrouwen en daarop gebaseerde controle mechanismen naar nieuwe waarden van vertrouwen, vakmanschap en verbinding (de 3 V's van het Rijnlandmodel). Van vaste organisatievormen waar de baas het voor het zeggen heeft naar fuzzy organisaties waar degene die het weet het mag zeggen. Van verticaal naar horizontaal organiseren en van transpireren naar inspireren ;^)

INSPIRATIEKRING

Om nu de daad bij het woord te voegen wil ik graag een initiatief starten om met ondernemers een Inspiratiekring te vormen waarin we met elkaar aan de slag gaan. Met elkaar ervaringen met inspirerend organiseren uitwisselen en dat ook op basis van die uitgangspunten met elkaar doen. Samen afspreken hoe we dat willen vormgeven en het vervolgens ook meteen doen, co-creerend de brug bouwen naar inspirerende organisaties. Het idee is dat we als volgt te werk gaan:

Uitgangspunten:

  • Een Inspiratiekring bestaat uit 6 ondernemers
  • We komen in een cyclus 6 keer bij elkaar
  • Iedere deelnemer organiseert een keer een sessie (met ontbijt)
  • We besluiten samen wat het thema voor een volgende sessie wordt
  • We houden ontbijtsessies van 7.30 - 9.30 uur (voorstel, zodat we nog een hele dag voor ons hebben)

Je meld jezelf aan via een mailtje naar mij. Ik start de Inspiratiekring op en leg de verbinding met andere ondernemers en ben vervolgens ook gewoon deelnemer. Indien gewenst kan de cyclus herhaalt worden en bij voldoende aanmelding start ik gewoon weer een nieuwe kring op.

Wie doet er mee?

 

Geplaatst in Ambitiancy People Process Strategy  | Getagged: Rijnlandmodel Inspiratiekring  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Het Rijnland praktijkboekje

Hoe maak je een Rijnlandse organisatie?

Afgelopen week was de boekpresentatie van het vervolg op Het Rijnlandboekje (zie mijn recentie) namelijk het Rijnland praktijkboekje. Een veelbelovend event met presentaties van de schrijvers en praktijk ervaringen van Jaco van Hoorn (Korpsleiding Politie Hollands Midden). Enthousiast heb ik me ervoor ingeschreven en ben ik naar Utrecht Centraal gereisd, uiteraard met openbaar vervoer. Leuk om de schrijvers Jaap Peters en Mathieu Weggeman (weer) eens te ontmoeten en hun vehaal erbij te horen.

Het event was ook echt de moeite waard, goed bezocht door maar liefst 130 deelnemers. Volle bak dus en voor mij een teken dat het Rijnlandmodel de aandacht heeft. We hebben blijkbaar steeds meer moeite met de graaicultuur en korte termijn gewin ten koste van mooie organisaties.

Ik heb werkelijk genoten van de presentatie van Mathieu Weggeman, hij presenteerde het boekje met een dikke knipoog. Door de tegenstellingen tussen Rijnlands en Angelsaksisch denken op een ludieke manier te verwoorden, maakte hij voor mij haarfijn duidelijk waar het om gaat.

'Transparantie' is volgens Mathieu dan ook niks anders dan een sjiek synoniem voor 'ik vertrouw je niet'. En als je in een organisatie hoort 'Ik moet nog 3 jaar, dan kom ik vrij' of we zijn aan het 'meestribbelen', dan weet je dat we het hebben over de Angelsaksische benadering. Heel iets anders dan de Rijnlandse benadering die uitgaat van de 3 V's: Vakmanschap, Verbinding en Vertrouwen. Over dat laatste heeft Jaco van Hoorn zelfs nog een boek geschreven 'Sturen op vertrouwen', dat alle deelnemers meekregen als toegift.

Het Rijnland praktijkboekje staat uiteraard vol met praktijkvoorbeelden en is als zodanig een echt vervolg op het eerste deel. Ik was ook aangenaam verrast dat basisschool Wittering.nl uit Rosmalen er ook in staat. De directeur heb ik eens ontmoet op een open dag van deze fantastische open school en heet toepasselijk Ton van Rijn. Ik heb ook met eigen ogen gezien dat dit een school is waar talentontwikkeling van leerlingen weer centraal staat (en niet de lesmethode). Leerkrachten heten hier regisseur, mentor, begeleider of specialist en de kinderen stellen zelf hun dagprogramma samen. Er zijn geen klaslokalen of klassieke lessen en ze denken niet in aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde, maar zien de wereld als geheel. Alles heeft immers met alles te maken aldus het boekje.

Ik vind het weer jammer dat onze kinderen destijds al op een andere basisschool zaten, dit is zo'n mooi echt Rijnlands concept. Echt iets om blij van te worden en dat hier bij ons in Rosmalen ;^)

Mijn favoriete quote uit het boekje:

Any fool can make things bigger, more complex,
and more violent. It takes a touch of genius -
and a lot of courage - to move in the opposite direction.

- Albert Einstein
 

Geplaatst in Ambitiancy  | Getagged: Boekrecentie Rijnlandmodel  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Bij welke reorganisatie werk jij?

Over het verschil tussen managen en organiseren
(door Jaap Peters en Hester Heringa)

Managen is fundamenteel wat anders dan organiseren! Bij ‘managen’ probeer je een bedachte werkelijkheid (B) uit te rollen over de realiteit van het hier & nu (A). De realiteit die daardoor letterlijk onder de zoden wordt gestopt en waarbij een werknemer is vervangen door een handvol kengetallen en een aantal generieke voorgeprogrammeerde competenties. De klant is ondertussen alleen nog maar in termen van cashcow of dog gedefinieerd.

De uitdaging van de moderne organisatie 2.0 is de menselijke maat te koppelen aan een globaliserende wereld. Voorstel is te gaan ‘organiseren’ en daarbij niet de bedachte en geplande werkelijkheid van stafafdelingen als uitgangspunt te nemen voor het handelen, maar de realiteit van het primair maakproces in het hier & nu.

‘Waar aandacht is, zijn regels overbodig!’

Voor de mensen die ‘Het Rijnland Boekje’ hebben gelezen en meer willen lezen over deze andere manier van organiseren. Jaap Peters heeft een scherpe manier van schrijven die de klassieke manier van denken ter discussie stelt. Veel praktijkvoorbeelden en actuele thema’s (zoals de kredietcrisis) en foto’s van ludieke en leerzame situaties. Terug naar ‘de menselijke maat‘ en ‘vakmanschap‘ – hoe je organisaties leuker en beter kunt maken.

Zie ook de website: Bij welke reorganisatie werk jij?

Geplaatst in Ambitiancy  | Getagged: Boekrecentie Rijnlandmodel Organiseren 2.0  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Het Rijnland boekje

‘Principes en inzichten van het Rijnland-model’

Het Rijnland-model is volop in het nieuws. Zeker nu de kritiek op het Amerikaanse (Angelsaksische) kapitalistische systeem dagelijks de voorpagina’s haalt, wordt de roep om een andere wijze van besturen en bedrijfsvoering sterker.

Maar wat betekent dat nu, ‘Rijnlands’? De term heeft door de jaren heen in de praktijk een specifieke invulling gekregen. Jaap Peters en Mathieu Weggeman leggen u in dit boekje op een overzichtelijke en inzichtelijke manier de kernpunten uit van wat zij de Rijnlandse stijl noemen.

Ik merk zelf ook dat er een verschuiving ontstaat in de manier waarop mensen in organisaties samen willen werken. Steeds vaker doen we dat bewust vanuit een waardensysteem gebaseerd op: samenwerken, vertrouwen, gelijkwaardigheid, waardering en respect. Dit boekje geeft dat voor mij kernachtig weer. Een andere manier van organiseren, een manier waar ik graag de komende jaren aan help vormgeven.

Bijgaand een voorproefje uit Het Rijnland boekje (pdf).

Geplaatst in Ambitiancy  | Getagged: Boekrecentie Rijnlandmodel Organiseren 2.0  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Organisatie Activist

De term Organisatie Activist is geïnspireerd op de prachtige lezing van Jaap Peters (schrijver van o.a. ‘De Intensieve Menshouderij’ en ‘Bij welke reoganisatie werk jij?’) tijdens de intervisie bijeenkomst van de Ooa.  Hij had het daar over schaamte in het vak en begon deze vraag met het bankwezen als referentie. Als (mede)veroorzakers van de crisis lopen ze toch vaak nog met gigantische bonussen weg. Vervolgens benaderde Jaap ook ons als organisatie adviseurs op de vraag of er nog schaamte is. Gaan we klakkeloos op de vraag van de klant in en doen we (schaamteloos) wat hij vraagt, ook al zouden we daarmee de opdeling, verkokering of bureaucratie alleen maar vergroten? Of durven wij ons als adviseurs op te stellen als een Don Quichotte die ergens voor staat en daarmee mogelijk een opdracht misloopt als deze visie niet wordt gedeeld?

subfeature-don_quichotte

Ik stel me voortaan graag voor als Organisatie Activist met een missie: Het helpen doorbreken van de verkokering en het zorgen dat mensen in organisaties weer in staat zijn optimaal op de klantvraag te reageren. Door mensen met dezelfde klanten als team samen te laten werken i.p.v. klakkeloos mensen met dezelfde functie uit (vermeende) efficiency overwegingen bij elkaar te zetten. ‘Verdeel en heers‘ werkt niet als je het volledige potentieel van je organisatie wilt benutten en mensen de ruimte wilt geven om (gemeenschappelijke) dromen te verwezenlijken.

Zoals Jaap mooi wist te vertellen met ‘De Arena’ als metafoor: ‘Gras groeit vanzelf! Maar je kunt er een organisatie omheen bouwen, waardoor dit zelfs niet meer lukt.’

Mensen zijn volgens mijn overtuiging gemotiveerd om een bijdrage in hun organisatie te leveren, maar daar hebben ze wel de ruimte, ondersteuning en het vertrouwen van die organisatie bij nodig. En tevens ruimte om zelf sturing te geven aan klantgedreven activiteiten, gericht op het optimaal inspelen op de klantvraag. De rol van het schaarse management wordt dan veeleer faciliterend en ondersteunend.

Een prachtige uitdaging om aan te werken, waarbij ik graag jullie gids wil zijn, ook al voel ik me daarbij soms een Don Quichotte …

Geplaatst in Ambitiancy  | Getagged: Rijnlandmodel Organiseren 2.0 Organisatie Activist  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Klantgedreven organiseren

 

‘In plaats van medewerkers met dezelfde fúnctie bij elkaar te zetten,
zou je medewerkers met dezelfde klánten bij elkaar moeten zetten.’

- Arno Schilders

Bij functioneel ingerichte organisaties is men, veelal vanuit efficiency overwegingen, gewend om medewerkers met dezelfde functies bij elkaar te zetten. Veelal met als neveneffect dat de efficiency, door suboptimalisatie en overdrachtsproblemen, juist afneemt. Door de grotere afstand neemt veelal ook de betrokkenheid bij de klant af en door de opdeling van het werk tevens de arbeidssatisfactie.

Bij klantgedreven organisaties daarentegen probeer je juist aansluiting te vinden en te houden bij de klantvraag door medewerkers met dezelfde klanten bij elkaar te zetten. Met als gevolg dat niet alleen de klantvraag beter en sneller beantwoord wordt, maar ook dat de betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers groter wordt.

Eigenlijk best vreemd dat de reflex om organisaties functioneel in te delen toch zo groot blijft. Zou dat misschien komen omdat het management in organisaties veelal ook is opgevoed met de ogenschijnlijke efficiency van de functionele organisatie (oftewel de ‘hark’). Of zou het toch komen doordat de bekendheid met, en daarmee mogelijk ook het vertrouwen in, het alternatief van de klantgedreven organisatie nog niet zo groot is?

Geplaatst in Ambitiancy Process  | Getagged: Rijnlandmodel Quotes Organiseren 2.0  | Een reactie plaatsen