Training Functioneringsgesprekken

’Voeg waarde toe aan de ontwikkeling van uw mensen.’

Doelstelling
U kunt samen met uw medewerkers:

 • Het afdelingsplan doorvertalen naar motiverende doelstellingen en actieplannen voor de medewerker;
 • Ontwikkelbehoeften vaststellen en een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) opstellen;
 • Overeengekomen afspraken in een Persoonlijk Jaarplan (PJP) vastleggen en opvolgen.

Resultaten
Aan het einde van deze training:

 • Hebben de deelnemers inzicht in het gebruikte model voor organisatieontwikkeling;
 • Kunnen de deelnemers de beschikbare hulpmiddelen effectief toepassen;
 • Is men in staat om doelgerichte functioneringsgesprekken te voeren conform de eigen (eventueel aangepaste) bedrijfsprocedure.

Ontwikkeld voor
Leidinggevenden die hun vaardigheden (verder) willen ontwikkelen op het gebied van doelgerichte functioneringsgesprekken.

Programma

 • Het model voor organisatieontwikkeling, een balansmodel;
 • Doel, stappen en rolverdeling bij functioneringsgesprekken;
 • Motiverende doelstellingen opstellen a.h.v. afdelingsplan en/of doelstellingen;
 • Effectieve voorbereiding, met gebruik van competentieprofielen;
 • Vaststellen van de te ontwikkelen competenties;
 • Kernpunten vastleggen in het Persoonlijk Jaarplan.

Met behulp van praktijkcases wordt de gehanteerde procedure voor functionerings-gesprekken besproken, geoefend en aan de deelnemers teruggekoppeld.

Trainingsduur en tijden
Twee dagdelen met enkele weken tussenliggend en een optionele terugkomdag voor het leren van ervaringen en voor verdieping. De tijden zijn telkens van 9.00 - 13.00 uur met een inloop vanaf 8.30 uur.

Investering
Het tarief voor deze training is € 350,- exclusief BTW, maar inclusief accommodatie, syllabus, koffie en thee. De optionele vervolgdag komt op € 175,- exclusief BTW en wordt ingepland bij voldoende belangstelling.
 

Training Functioneringsgesprekken