Doelgerichte gesprekstechnieken

'De basis voor effectieve communicatie.'

Resultaten
Deelnemers kunnen na afloop zelfstandig doelgerichte gesprekken voeren, conform het model 'Doelgerichte Gesprekstechnieken' en zijn in staat om:

 • Een gesprek gestructureerd voor te bereiden;
 • Zichzelf en de organisatie effectief en eenduidig voor te stellen;
 • Zich in te leven in de behoeften van de gesprekspartner;
 • De samenstelling van de DMU in te schatten en deze gericht te benaderen;
 • De juiste vragen te stellen en actief te luisteren;
 • Tegenwerpingen te behandelen met relevante argumenten;
 • Een gesprek af te sluiten en het gestelde doel te bereiken.

Ontwikkeld voor
Account Managers, Commerciële medewerkers, Projectleiders, Leidinggevenden en/of medewerkers belast met het voeren van gesprekken met klanten of medewerkers.

Inhoud training
De training is gebaseerd op het model 'Doelgerichte Gesprekstechnieken'. De volgende onderwerpen komen hierbij aan de orde:

 • Voorbereidingsfase:
  - doelen stellen en inleven in de DMU;
 • Inventarisatiefase:
  - vragen stellen, actief luisteren en samenvatten;
 • Argumentatiefase:
  - behandeling van tegenwerpingen met relevante voordelen;
 • Afsluitfase:
  - het doel bereiken, bevestigen van gemaakte afspraken.

Met behulp van op uw situatie afgestemde praktijkcases wordt elke fase voorbereid, geoefend en aan de deelnemers teruggekoppeld.

Trainingsduur
Drie trainingsdagen, met voldoende tussentijd om het geleerde in de praktijk toe te kunnen passen en één terugkomdag (optioneel).

Doelgerichte gesprekstechnieken