Effectief Leiderschap

’Gemotiveerde mensen maken doelen waar.’

Doelstelling
Inzichten en vaardigheden bijbrengen die een leidinggevende in staat stellen om:

 • De competentie en betrokkenheid van medewerkers in te schatten;
 • Vast te stellen wat de medewerkers nodig hebben om hun persoonlijke en zakelijke doelstellingen te bereiken;
 • Verschillende leiderschapsstijlen te gebruiken om in die behoeften te voorzien;
 • Overleg op gang te brengen om overeenstemming te bereiken over wat leidinggevende en medewerker van elkaar kunnen verwachten.

Resultaten
Na afloop van deze training hebben deelnemers geleerd:

 • Het ontwikkelingsniveau van hun medewerkers in te schatten;
 • De behoeften van hun medewerkers op eenvoudige wijze te bepalen;
 • Wat de verschillende stijlen van leiding geven zijn;
 • Wat hun voorkeursstijlen van leiding geven zijn;
 • De gehanteerde stijl op het ontwikkelingsniveau af te stemmen;
 • De verschillende stijlen van leiding geven in praktijksimulaties toe te passen;
 • Wat het effect van een verkeerde afstemming is.


Ontwikkeld voor
Leidinggevenden die meer inzicht willen hebben en vaardiger willen worden in het effectief en motiverend aansturen van medewerkers.

Programma
De training is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • Leiderschap, over leiderschap en de inspanningen en enkelvoudige taken die we van onze medewerkers verwachten;
 • Diagnose stellen, over de analyse van het ontwikkelingsniveaus van medewerkers voor een bepaalde taak als basis voor de te hanteren leiderschapsstijl;
 • Leiderschapsstijlen, over de verschillende leiderschapsstijlen en een analyse van de voorkeursstijlen van de deelnemers;
 • Afstemming, over de samenwerking die nodig is om de leiderschapsstijl op het ontwikkelingsniveau van de medewerker af te stemmen.

Met behulp van situaties uit de praktijk wordt elke module voorbereid, geoefend en aan de deelnemers teruggekoppeld.

Trainingsduur
Drie trainingsdagen, met voldoende tussentijd om het geleerde in de praktijk toe te kunnen passen en één terugkomdag (optioneel).

Effectief Leiderschap